ซ้ำสอง

ภาษาอังกฤษ


adv again
คำอธิบาย: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: once more , moreover
ตัวอย่างประโยค: ฉันอกหักซ้ำสอง เพราะผู้ชายหน้าซื่ออย่างเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top