ซ่อน

ภาษาอังกฤษ


v hide
คำอธิบาย: หลบไว้ในที่ลับตา
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , แอบซ่อน , ซุกซ่อน , แอบ , หลบ , อำพราง , ปิดบัง , หลบซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , keep secretly
ตัวอย่างประโยค: โจรซ่อนเพชรที่ปล้นมาไว้ในท่อระบายน้ำ