ซื่อตรง

ภาษาอังกฤษ


v be honest
คำอธิบาย: ประพฤติตรงตามหน้าที่ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง
ความหมายเหมือนกับ: สุจริต , ซื่อสัตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: be faithful , be upright , be loyal
คำตรงข้าม: คดโกง , ไม่ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพ่อค้าแม่ค้าไม่ซื่อตรง จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

คำที่มี "ซื่อตรง" ในคำ


ความซื่อตรง n honesty
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์ , ความซื่อ , ความสุจริต
คำตรงข้าม: ความทุจริต
ตัวอย่างประโยค: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ

ไม่ซื่อตรง v depart from
ความหมายเหมือนกับ: ทรยศ , หักหลัง
คำตรงข้าม: ซื่อสัตย์ , ซื่อตรง

ไม่ซื่อตรง adj dishonest
ความหมายเหมือนกับ: มีเล่ห์เหลี่ยม , ไม่ซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อสัตย์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top