ซึ่งกันและกัน

ภาษาอังกฤษ


adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ต่อกัน , กันและกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: mutually , reciprocally , one another
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top