ซึมเซา

ภาษาอังกฤษ


v drowsy
ความหมายเหมือนกับ: เซื่องซึม , เฉื่อยชา , ไม่กระตือรือร้น , เหงาหงอย
คำที่เกี่ยวข้อง: dull , be inactive
คำตรงข้าม: กระตือรือร้น , กระปรี้ประเปร่า , กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้ เขาเงียบขรึม ซึมเซา ไม่พูดจา