ซึม

ภาษาอังกฤษ


v dull
คำอธิบาย: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเซา , เหงาหงอย , เซื่องซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: stupefy , be listless
คำตรงข้าม: สดชื่น , ร่าเริง , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: เพราะเมื่อเช้าพวกเราถูกตำหนิ จึงต้องซึมไปตามๆ กัน
adv drowsily
คำอธิบาย: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเซา , เหงาหงอย , เซื่องซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: dozily , lethargically , listlessly , inactively
คำตรงข้าม: สดชื่น , ร่าเริง , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า
v seep
คำอธิบาย: กิริยาของน้ำหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็กๆ อย่างช้าๆ
ความหมายเหมือนกับ: รั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: soak into , leak , permeate
ตัวอย่างประโยค: เนื่องจากฝนตก น้ำจึงซึมเข้ามาในห้องชั้นล่าง