ซีดๆ

ภาษาอังกฤษ


adj faded
ความหมายเหมือนกับ: จาง
คำที่เกี่ยวข้อง: dim
คำตรงข้าม: สด , เข้ม