ซีดเผือด

ภาษาอังกฤษ


adj pale
คำอธิบาย: ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล
ความหมายเหมือนกับ: เผือด , ซีด
ตัวอย่างประโยค: มะจันวิ่งหน้าตื่นลงมา นัยน์ตาตระหนก และมีสีหน้าซีดเผือด