ซีดเซียว

ภาษาอังกฤษ


adv haggardly
ความหมายเหมือนกับ: อิดโรย , จาง , เผือด
คำที่เกี่ยวข้อง: gauntly , palely , pallidly , wanly
คำตรงข้าม: แจ่มใส , สดใส , สดชื่น , มีน้ำมีนวล
ตัวอย่างประโยค: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
adj haggard
ความหมายเหมือนกับ: อิดโรย , จาง , เผือด
คำที่เกี่ยวข้อง: gaunt , pale , wan , pallid
คำตรงข้าม: แจ่มใส , สดใส , สดชื่น , มีน้ำมีนวล
ตัวอย่างประโยค: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
v be haggard
ความหมายเหมือนกับ: อิดโรย , จาง , เผือด
คำที่เกี่ยวข้อง: be gaunt , pale , be pallid
คำตรงข้าม: แจ่มใส , สดใส , สดชื่น , มีน้ำมีนวล
ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าอันซีดเซียวของแกมีแววตาแจ่มใสขึ้น