ซีก

ภาษาอังกฤษ


clas piece
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกส่วนที่แยกออกนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่วน , ด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: section , part , portion , side
ตัวอย่างประโยค: แม่ผ่าแตงโมออกเป็น 2 ซีก
n piece
คำอธิบาย: ส่วนที่ผ่าครึ่ง, ส่วนของสิ่งบางอย่างเช่นไม้ไผ่หรือแตงโมที่ผ่าออกโดยปกติตามยาว
หน่วยนับ: ซีก
ความหมายเหมือนกับ: ส่วน , ด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: section , part , portion , side
ตัวอย่างประโยค: บันไดนี้ทำด้วยไม้ซีกเล็กๆ ขนาดเท่าไม้ต้นจาก

คำที่มี "ซีก" ในคำ


ซีกโลก n hemisphere
คำอธิบาย: ด้านหนึ่งของโลก
หน่วยนับ: ซีก
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกตะวันออก

พระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lobelia chinensis Lour. ในวงศ์ Lobeliaceae ดอกสีม่วง ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก
ตัวอย่างประโยค: ต้นพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นพืชที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลม รักษาโรคหอบหืด

เพชรซีก n bort
คำอธิบาย: เพชรที่เจียระไนแล้วไม่แพรวพราวงามเท่าเพชรลูก มักได้จากส่วนที่ตัดออกในการตัดแต่งเจียระไนเพชรลูก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเข้าใกล้จึงเห็นว่าเป็นอักษรตัวแอลโรยเพชรซีกเล็กๆ แทบมองไม่เห็น

ผ่าซีก v cleave
คำอธิบาย: ทำให้ขาด แยกออกจากกันตามยาวเป็น 2 ส่วน
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของปอดคล้ายรูปกรวยที่ถูกผ่าซีก

พระจันทร์ครึ่งซีก n half-moon
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หน่วยนับ: เพลง
ความหมายเหมือนกับ: เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก
ตัวอย่างประโยค: วงดนตรีไทยกำลังบรรเลงเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกอย่างไพเราะ

ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก n name of annual plant

เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก n half-moonค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top