ซับ

ภาษาอังกฤษ


v absorb
คำอธิบาย: เอาสิ่งของเช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เช่น น้ำ เพื่อให้แห้ง
ความหมายเหมือนกับ: ดูดซึม , ซึมซับ , ซึม , ดูดซับ , ดูด
คำที่เกี่ยวข้อง: mop up , soak up
ตัวอย่างประโยค: ผ้าสำลีจะซับน้ำได้ดี