ซอกซอย

ภาษาอังกฤษ


n lane
ความหมายเหมือนกับ: ตรอก , ซอย
คำที่เกี่ยวข้อง: alley , footway
ตัวอย่างประโยค: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top