ซวดเซ

ภาษาอังกฤษ


v totter
คำอธิบาย: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
ความหมายเหมือนกับ: เสียหลัก , ซวนเซ , เซ
คำที่เกี่ยวข้อง: stagger
ตัวอย่างประโยค: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง
v be unsteady
คำอธิบาย: เสียหลัก ไม่มั่นคงดังเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มั่นคง , เสียหลัก , ซวนเซ
คำที่เกี่ยวข้อง: be unstable
คำตรงข้าม: มั่นคง
ตัวอย่างประโยค: ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาเริ่มจะซวดเซ