ซบเซา

ภาษาอังกฤษ


v dull
คำอธิบาย: ไม่คึกคักเช่นเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ตกต่ำ , เงียบเหงา
คำที่เกี่ยวข้อง: be sluggish , be lifeless
คำตรงข้าม: คึกคัก
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก