ช้าง

ภาษาอังกฤษ


n elephant
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Elephas maximus ในวงศ์ Elephantidae ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง
หน่วยนับ: เชือก (ช้างบ้าน), ตัว (ช้างป่า), ช้าง (ช้างขึ้นระวาง)
ความหมายเหมือนกับ: กุญชร , ไอยรา , พลาย , พัง , หัสดิน , หัตถี , คชา , คช , คชสาร
ตัวอย่างประโยค: หูของช้างเป็นหูที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด
n kind of orchid
คำอธิบาย: ชื่อกล้วยไม้ชนิด Rhynchostylis gigantea Ridl. ในวงศ์ Orchidaceae กลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงหรือแดงทั้งกลีบ กลิ่นหอม
หน่วยนับ: ต้น