ช้า

ภาษาอังกฤษ


adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: เฉื่อย , เชื่องช้า , อืดอาด , ยืดยาด
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ไว
ตัวอย่างประโยค: เธอขับรถช้าลงเพราะถนนลื่นมาก
adv late
คำอธิบาย: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: สาย , ล่า , ล่าช้า , ไม่ทันเวลา , เลยกำหนด , เลยเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: behind time , behindhand
คำตรงข้าม: ตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขามาทำงานช้าเพราะรถเสีย
v be slow
คำอธิบาย: ค่อยๆ เคลื่อนไป
ความหมายเหมือนกับ: เชื่องช้า , เรื่อยๆ , ไม่เร่งร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: be sluggish
คำตรงข้าม: เร็ว , ไว , รวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค: เขามาถึงคนสุดท้าย เพราะรถของเขาช้ามาก