ช่ำชอง

ภาษาอังกฤษ


v be experienced
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ , เชี่ยวชาญ , ชำนิชำนาญ , เจนจัด , เก่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be expert in , be proficient , be skilled , be dexterous
ตัวอย่างประโยค: เขาช่ำชองในการศึกมามากมาย
adv skillfully
ความหมายเหมือนกับ: ชำนิชำนาญ , ชำนาญ , ถนัด , เชี่ยวชาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiently , dexterously , adroitly , deftly
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก