ช่วงเวลา

ภาษาอังกฤษ


n time
คำอธิบาย: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ระยะเวลา , ช่วง , ขณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: period , duration , span
ตัวอย่างประโยค: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้