ช่วง

ภาษาอังกฤษ


n period
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ตอน , ระยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: section , part , interval , span
ตัวอย่างประโยค: คุณจะเข้ามาบริษัทช่วงเช้าหรือบ่าย