ช่วง

ภาษาอังกฤษ


n period
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ตอน , ระยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: section , part , interval , span
ตัวอย่างประโยค: คุณจะเข้ามาบริษัทช่วงเช้าหรือบ่าย

คำที่มี "ช่วง" ในคำ


ช่วงใดช่วงหนึ่ง n certain session
ตัวอย่างประโยค: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่

ช่วงอายุ n span of age
คำอธิบาย: ช่วงของอายุ
ตัวอย่างประโยค: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน

ช่วงเวลา n time
คำอธิบาย: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ระยะเวลา , ช่วง , ขณะ
ตัวอย่างประโยค: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้

ช่วงชิง v win
ความหมายเหมือนกับ: ชิง
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดเขาก็สามารถช่วงชิงตำแหน่งนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาครองได้

ช่วงทรัพย์ n replace and equal one property to another property by the law
คำอธิบาย: เอาทรัพย์สินอันหนึ่งแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่ง ซึ่งมีฐานะทางกฎหมายอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน

ช่วงนี้ adv at this period
ความหมายเหมือนกับ: ระยะนี้ , ขณะนี้
ตัวอย่างประโยค: ช่วงนี้เขามีงานยุ่งมาก

ช่วงบน n upper section

ช่วงบาท n servant
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้

ช่วงละ det each phase

ช่วงสิทธิ์ n get one rightness by the law

ช่วงต้น n beginning
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ตอนต้น
คำตรงข้าม: ตอนท้าย , ตอนปลาย
ตัวอย่างประโยค: การต่อโมโนโครมมอนิเตอร์สีเขียวหรือสีเหลืองอำพันเข้ากับ adapter แล้วใช้กราฟิกได้ด้วยนั้น ทำได้ช่วงต้นของปี พ.ศ. 2525

ช่วงแรก n earliest stage
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , ระยะแรก
คำตรงข้าม: ระยะหลัง , ช่วงหลัง
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงแรกคุณต้องเรียนรู้งานทุกอย่างเสียก่อน

ช่วงหลัง adv later
คำตรงข้าม: ระยะแรก , ระยะต้น , ระยะเริ่มต้น

ช่วงสุดท้าย n after-part
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงเวลาหลัง
คำตรงข้าม: ปฐมภาค

ช่วงเวลาหลัง n after-part
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงสุดท้าย
คำตรงข้าม: ปฐมภาค

ช่วงคะแนน n interval

ช่วงท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนท้าย
คำตรงข้าม: ตอนแรก , ตอนต้น

ช่วงสั้นๆ adv for a short period
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วขณะ , ชั่วครู่ชั่วยาม

ช่วงหลัง n second half
คำตรงข้าม: ครึ่งแรก , ช่วงแรก

ช่วงปัจจุบัน n present age
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจุบัน

รับช่วง v take over
ตัวอย่างประโยค: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่

เครื่องช่วงล่าง n lower section of the machine
คำอธิบาย: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องล่าง

เป็นช่วง adv intermittently
คำอธิบาย: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตอน , เป็นช่วงๆ , เป็นตอนๆ
ตัวอย่างประโยค: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที

เป็นช่วง adv periodically
ความหมายเหมือนกับ: เป็นพักๆ , เป็นระยะๆ , เป็นจังหวะ

ลุกโชติช่วง v glow
คำอธิบาย: สว่างวาบ, สว่างจ้าขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ลุก , ลุกช่วง
ตัวอย่างประโยค: คบเพลิงเหนือสนามราชมังคลากีฬาสถานลุกโชติช่วงขึ้นแล้ว

ตัวแทนช่วง n sub-agent
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนตัวรอง
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท

ตัวแทนช่วง n sub-agent
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนตัวรอง
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท

ชิงช่วง v snatch
ความหมายเหมือนกับ: แย่ง , ช่วงชิง , ชิง , แย่งชิง

ชิงช่วง n game played in the water
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่ง เอาลูกไม้หรือของที่ลอยทิ้งลงในน้ำแล้วแย่งชิงกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาเล่นชิงช่วงกันอยู่ในน้ำ

เช่าช่วง v sublease
คำอธิบาย: การที่ผู้เช่าเอาทรัพย์สินที่ตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าไปเช่าช่วงต่อจากเจ้าของพื้นที่เดิมที่ทำธุรกิจไม่รอดโดยเขาจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว

ผู้รับช่วง n heir
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับช่วงต่อ

ทิ้งช่วง v delay
ความหมายเหมือนกับ: ขาดช่วง , ทิ้งระยะ
ตัวอย่างประโยค: ต้นกล้ากำลังจะแห้งตายคานาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง

ทิ้งช่วง v delay
ความหมายเหมือนกับ: ขาดช่วง , ทิ้งระยะ
ตัวอย่างประโยค: ต้นกล้ากำลังจะแห้งตายคานาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง

ทิ้งช่วง v delay
ความหมายเหมือนกับ: ขาดช่วง , ทิ้งระยะ
ตัวอย่างประโยค: ต้นกล้ากำลังจะแห้งตายคานาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง

ขาดช่วง v cease
ความหมายเหมือนกับ: ทิ้งช่วง
ตัวอย่างประโยค: การสงครามของไทยกับพม่าขาดช่วงมาตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรราช

มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ idm มีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นยินดี
คำตรงข้าม: มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่

ลุกช่วง v glow
ความหมายเหมือนกับ: ลุก

บางช่วง adv sometimes
ความหมายเหมือนกับ: บางเวลา , บางคราว , บางครั้ง

การรับช่วง n inheritance
ความหมายเหมือนกับ: การสืบเนื่อง

รับช่วงต่อ v be descended
ความหมายเหมือนกับ: สืบทอด , สืบกันมา

ผู้รับช่วงต่อ n heirค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top