ชุด

ภาษาอังกฤษ


n group
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่ม , เหล่า , คณะ , พวก , กอง
คำที่เกี่ยวข้อง: set , series , team , collection , session
ตัวอย่างประโยค: ประธานาธิบดีของจีนมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลชุดนี้
clas set
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่ม , เหล่า , กอง , หมู่ , จำพวก , ประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: group , series , team , collection , session
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยเปิดขายใบสมัครชุดละ 150 บาท
n suit
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เสื้อผ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: dress , uniform , clothing
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ชอบใส่ชุดที่แม่ตัดให้