ชิ้น

ภาษาอังกฤษ


n piece
คำอธิบาย: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: slice , flake , part , lump , chunk , bit , portion
ตัวอย่างประโยค: แม่หั่นขนมปังเป็นชิ้นสามเหลี่ยม
clas piece
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเล็กๆ เช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: slice , flake , part , lump , chunk , bit
ตัวอย่างประโยค: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น
n piece
คำอธิบาย: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: part , fragment , particle , bit , slice , chunk , slab , segment
ตัวอย่างประโยค: ชิ้นงานประติมากรรมแต่ละชิ้น ต้องใช้ความสามารถของช่างทางด้านศิลปะอย่างมาก