ชิด

ภาษาอังกฤษ


v be close
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้ , ติด , เคียง , ประชิด , แนบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be near , be immediate , adjoin , be adjacent to
คำตรงข้าม: ห่าง , ไกล
ตัวอย่างประโยค: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาชิดกับขอบถนน
n nipa palm
คำอธิบาย: เรียกเนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว
ความหมายเหมือนกับ: ลูกชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: Arenga pinnata
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบกินไอติมใส่ลูกชิด
adv close
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้ , ติด , เคียง , ประชิด , แนบ
คำที่เกี่ยวข้อง: near , immediately
คำตรงข้าม: ห่าง , ไกล
ตัวอย่างประโยค: เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ