ชิงชัง

ภาษาอังกฤษ


v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , เกลียดชัง , รังเกียจ
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike , detest , abhor , loathe , abominate
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ , พอใจ
ตัวอย่างประโยค: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว

คำที่มี "ชิงชัง" ในคำ


ความชิงชัง n hate
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียดชัง
คำตรงข้าม: ความรัก , ความชอบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top