ชำนิชำนาญ

ภาษาอังกฤษ


v be expert in
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ , เชี่ยวชาญ , สันทัด , จัดเจน , ช่ำชอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be expert in , be proficient , be skilled , be dexterous
ตัวอย่างประโยค: เขาชำนิชำนาญในเรื่องกฎบัตรกฎหมาย

คำที่มี "ชำนิชำนาญ" ในคำ


ความชำนิชำนาญ n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความเชี่ยวชาญ , ความสามารถ , ความชำนาญ , ความจัดเจน
ตัวอย่างประโยค: หญิงชราผู้นี้ยังมีความชำนิชำนาญในการระบำอยู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top