ชำนาญ

ภาษาอังกฤษ


adv skillfully
ความหมายเหมือนกับ: ช่ำชอง , ชำนิชำนาญ , เชี่ยวชาญ , คล่องแคล่ว , จัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiently , dexterously , adroitly , deftly
ตัวอย่างประโยค: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่