ชำนาญ

ภาษาอังกฤษ


adv skillfully
ความหมายเหมือนกับ: ช่ำชอง , ชำนิชำนาญ , เชี่ยวชาญ , คล่องแคล่ว , จัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiently , dexterously , adroitly , deftly
ตัวอย่างประโยค: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่

คำที่มี "ชำนาญ" ในคำ


ชำนาญมาก v master

ช่างผู้ชำนาญ n specialist
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นช่างผู้ชำนาญ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่สามารถสูญเสียไปได้เลย

ชำนิชำนาญ v be expert in
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ , เชี่ยวชาญ , สันทัด , จัดเจน , ช่ำชอง
ตัวอย่างประโยค: เขาชำนิชำนาญในเรื่องกฎบัตรกฎหมาย

ความชำนาญ n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่ง , ความจัดเจน , ความเชี่ยวชาญ , ความชำนิชำนาญ

ความชำนิชำนาญ n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความเชี่ยวชาญ , ความสามารถ , ความชำนาญ , ความจัดเจน
ตัวอย่างประโยค: หญิงชราผู้นี้ยังมีความชำนิชำนาญในการระบำอยู่

ผู้ชำนาญ n experienced person
ความหมายเหมือนกับ: มือเก๋า , ผู้ช่ำชอง , ผู้เชี่ยวชาญ , มืออาชีพ
คำตรงข้าม: มือใหม่

ไม่ชำนาญ adj unskillful
คำตรงข้าม: มือเก่า , มืออาชีพ

ไม่ชำนาญ v begin to do or learn something
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มหัด , อ่อนหัด
คำตรงข้าม: มือเก่า

ผู้ชำนาญ n sage
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ฉลาด , ผู้รอบรู้ , ผู้มีปัญญา

ผู้ชำนาญพิเศษ n expert
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เชี่ยวชาญค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top