ชาวปาทาน

ภาษาอังกฤษ


n Afghan
ความหมายเหมือนกับ: ปาชตุน
คำที่เกี่ยวข้อง: Paskistan