ชาวต่างชาติ

ภาษาอังกฤษ


n foreigner
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างประเทศ , ฝรั่ง , คนต่างแดน , คนต่างด้าว , คนต่างประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนในประเทศ