ชาน

ภาษาอังกฤษ


n porch
คำอธิบาย: พื้นเรือนนอกชายคา
หน่วยนับ: ชาน
ความหมายเหมือนกับ: ระเบียง , เฉลียง , มุข , หน้ามุข , เทอเรซ
คำที่เกี่ยวข้อง: terrace , balcony , loggia , verandah
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ปูผ้าห่มนอนกันบนชานบ้านชมท้องฟ้าที่กลาดเกลื่อนไปด้วยดวงดาวในคืนเดือนมืด
n bagasse
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ความหมายเหมือนกับ: ชานอ้อย , ชานหมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: trash , quid , dross , refuse , dregs , waste
ตัวอย่างประโยค: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด

คำที่มี "ชาน" ในคำ


ชานชลา n platform
คำอธิบาย: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
หน่วยนับ: ชาน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ

ชานเรือน n balcony
คำอธิบาย: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
หน่วยนับ: แห่ง, ชาน
ตัวอย่างประโยค: ยายหิ้วตะกร้าใบใหญ่ขึ้นไปวางบนชานเรือนแล้วรื้อสิ่งของในตะกร้าออกมาวางบนพื้น

ชานชาลา n platform
คำอธิบาย: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
ความหมายเหมือนกับ: ชานชาลาสถานี
ตัวอย่างประโยค: มีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองอยู่พะเนินเทินทึกบนชานชาลาสถานีรถไฟ

ชานชาลา n courtyard
คำอธิบาย: ที่โล่งหน้าสถานที่สำคัญๆ บางแห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ลาน
ตัวอย่างประโยค: มีรูปสัตว์หิมพานต์ 7 คู่บนชานชาลาไพทีรอบปราสาทพระเทพบิดร

ชานบ้าน n terrace
คำอธิบาย: พื้นที่นอกตัวเรือน
ความหมายเหมือนกับ: ลาน , นอกชาน
ตัวอย่างประโยค: บ้านเรือนไทยมีชานที่หน้าบ้านไว้ให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน

ชานเมือง n outskirts
คำอธิบาย: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
ความหมายเหมือนกับ: นอกเมือง , ปริมณฑล
ตัวอย่างประโยค: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น

ชานอ้อย n bagasse
คำอธิบาย: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: กากอ้อย
ตัวอย่างประโยค: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง

ชานหมาก n bagasse
ความหมายเหมือนกับ: ชานอ้อย

ชานชาลาสถานี n platform

พระบรมราชานุญาต n royal permission
คำอธิบาย: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย

เขตชานเมือง n suburban zone
หน่วยนับ: เขต
ตัวอย่างประโยค: มีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่

พิชาน n consciousness
คำอธิบาย: ความรู้สึกตัว, การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งเร้า

อาชาน n birth
ความหมายเหมือนกับ: กำเนิด , ตระกูล

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ v commit lese majesty
คำอธิบาย: กระทำการอันเป็นการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปข้อกล่าวหาว่า น.พ.สุวิทย์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้าย แรง

เดชานุภาพ n king´s power
ตัวอย่างประโยค: เดชานุภาพของพระองค์แผ่ไปทั่วทวีป

กระดาษชานอ้อย n bagasse
คำอธิบาย: กระดาษที่ทำจากกากอ้อย
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: ร้านนี้ขายกระดาษหลายชนิด มีกระดาษแก้ว กระดาษสา กระดาษไข กระดาษแข็ง รวมถึงกระดาษชานอ้อย

นอกชานเรือน n porch
คำอธิบาย: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
ความหมายเหมือนกับ: นอกชาน

นอกชาน n porch
คำอธิบาย: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
ความหมายเหมือนกับ: นอกชานเรือน
คำตรงข้าม: ในชาน , ในตัวบ้าน
ตัวอย่างประโยค: ป้ามานั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่นอกชานเป็นประจำทุกเย็นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top