ชั้นแนวหน้า

ภาษาอังกฤษ


n forefront
คำอธิบาย: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: leading position
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top