ชั้นเลิศ

ภาษาอังกฤษ


adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นยอดเยี่ยม , ชั้นยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: leading
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวรรณคดี อันเป็นศิลปะชั้นเลิศของชาติ