ชั้นเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj first-class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นยอด , ชั้นดีเลิศ , ชั้นหนึ่ง , ชั้นนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: top-flight , top-notch , excellent , super , superb
คำตรงข้าม: ชั้นเลว
ตัวอย่างประโยค: สินค้าชั้นเยี่ยมของเมืองไทยคืออัญมณี