ชั้นเชิง

ภาษาอังกฤษ


n artifice
ความหมายเหมือนกับ: เล่ห์เหลี่ยม , ท่วงที , อุบาย , เชิงชั้น , กลเม็ด , ทีเด็ด , ยุทธวิธี
คำที่เกี่ยวข้อง: tactics , means , stratagem , trick , tact , strategy , trickery , finesse
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นพนักงานขายที่มีชั้นเชิงในการพูดมาก

คำที่มี "ชั้นเชิง" ในคำ


ชั้นเชิงโวหาร n impromptu rhetoric
ความหมายเหมือนกับ: เล่นสำนวน

รู้ชั้นเชิง v know tactic
คำอธิบาย: รู้แนวทางของกันและกัน
ความหมายเหมือนกับ: รู้เชิงชั้น , รู้ท่าที
ตัวอย่างประโยค: นักมวยทั้งคู่ต่างรู้ชั้นเชิงของกันและกัน

ใช้ชั้นเชิง v make a moveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top