ชั้นสูงสุด

ภาษาอังกฤษ


adj first class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นยอด , ชั้นเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: first grade , top-flight , top-notch


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top