ชั้นยอด

ภาษาอังกฤษ


adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นยอดเยี่ยม , ชั้นเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: leading
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดจากยุโรปหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

คำที่มี "ชั้นยอด" ในคำ


ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ

ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นยอด

มือชั้นยอด n crackerjack

มือชั้นยอด adj firsthandค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top