ชั่วฟ้าดินสลาย

ภาษาอังกฤษ


adv forever
คำอธิบาย: ตราบเท่าฟ้าดินแตกทลาย
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดกาล , ชั่วกัลปาวสาน , ชั่วนิรันดร์ , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกาลนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: till doomsday , eternally
ตัวอย่างประโยค: ผมจะรักเธอชั่วฟ้าดินสลาย