ชั่วนิรันดร์

ภาษาอังกฤษ


adv forever
คำอธิบาย: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกัลปาวสาน , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล , นิรันดร์
คำที่เกี่ยวข้อง: till doomsday , eternally
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว
ตัวอย่างประโยค: ฮวงซุ้ยนั้นก็คือเรือนรังสำหรับพักผ่อนชั่วนิรันดร์