ชั่วนิรันดร

ภาษาอังกฤษ


adv endlessly
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วนิรันดร์ , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล , นิรันดร์
คำที่เกี่ยวข้อง: always , for years
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว
adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วกัลปาวสาน , ชั่วนิรันดร์ , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล , นิรันดร์
คำที่เกี่ยวข้อง: till doomsday , eternally
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว
adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกัลปาวสาน , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล , นิรันดร์
คำที่เกี่ยวข้อง: till doomsday , eternally
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว