ชั่วช้า

ภาษาอังกฤษ


v be wicked
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , ชั่วร้าย , ร้าย , ต่ำช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be atrocious , be nefarious , be vicious , be vile
คำตรงข้าม: ดี
ตัวอย่างประโยค: หญิงโสเภณีเป็นหญิงที่โลกประณามว่าชั่วช้าสารเลวไม่น่าคบ
adj wicked
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , ชั่วร้าย , ร้าย , ต่ำช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: atrocious , nefarious , vicious , vile
คำตรงข้าม: ดี
ตัวอย่างประโยค: มันเป็นแผนการที่ชั่วช้าที่สุด

คำที่มี "ชั่วช้า" ในคำ


ความชั่วช้า n wickedness
ความหมายเหมือนกับ: ความต่ำช้า

ความชั่วช้า n wickedness
ความหมายเหมือนกับ: ความเลวทราม
คำตรงข้าม: ความดี

คนชั่วช้า n bad man
ความหมายเหมือนกับ: คนชั่ว , คนเลวทราม
คำตรงข้าม: คนดี , คนบริสุทธิ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top