ชั่วกัลปาวสาน

ภาษาอังกฤษ


adv endlessly
คำอธิบาย: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วนิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วนิรันดร์ , ชั่วฟ้าดินสลาย , นิจกาล , นิรันดร์
คำที่เกี่ยวข้อง: always , for years
คำตรงข้าม: ประเดี๋ยวเดียว , ชั่วประเดี๋ยว
ตัวอย่างประโยค: ผมมีแผนอำลาจากมันชั่วกัลปาวสาน