ชั่วกัลปวสาน

ภาษาอังกฤษ


adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดไป , นิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกับชั่วกัลป์
คำที่เกี่ยวข้อง: everlasting , eternity , perpetually , endlessly , eternally


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top