ชั่วกัลปวสาน

ภาษาอังกฤษ


adv forever
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดไป , นิรันดร , ชั่วนิจนิรันดร์ , ชั่วกับชั่วกัลป์
คำที่เกี่ยวข้อง: everlasting , eternity , perpetually , endlessly , eternally