ชัง

ภาษาอังกฤษ


v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชิงชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: detest , abhor , loathe , dislike , despise
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา

คำที่มี "ชัง" ในคำ


ชังน้ำหน้า v dislike
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ชอบหน้า , เกลียด
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ

เกลียดชัง v loathe
คำอธิบาย: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , ชิงชัง
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม

จงเกลียดจงชัง v hate
คำอธิบาย: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , เกลียดชัง , รังเกียจ
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก , พอใจ , รักใคร่
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก

น่าเกลียดน่าชัง adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่

น่าเกลียดน่าชัง v to be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน

น่าชัง adj hateful
คำอธิบาย: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , ต่ำช้า
คำตรงข้าม: น่าสรรเสริญ , น่าชม , น่าชื่นชม

น่าชัง v be hateful
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , ต่ำช้า
คำตรงข้าม: น่าสรรเสริญ , น่าชม , น่าชื่นชม
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของเขาน่าชังเหลือเกิน

น่าชัง v be ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก , สวยงาม , งดงาม

น่าชัง adj ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก , สวยงาม , งดงาม
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง

น่ารักน่าชัง adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่ารักน่าเอ็นดู , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน

น่ารักน่าชัง v be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่ารักน่าเอ็นดู , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน

ชิงชัง v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , เกลียดชัง , รังเกียจ
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ , พอใจ
ตัวอย่างประโยค: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว

กระชัง n floating basket (for keeping fish in water)
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ตะข้อง
ตัวอย่างประโยค: พ่อขังปลาที่จับได้เก็บไว้ในกระชัง

ความชัง n hatred
ความหมายเหมือนกับ: ความชิงชัง , ความเกลียด
คำตรงข้าม: ความชอบ , ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน

ความเกลียดชัง n hatred
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียด
คำตรงข้าม: ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

ความชิงชัง n hate
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียดชัง
คำตรงข้าม: ความรัก , ความชอบ

น่าชังน้ำหน้า v be irritating
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าสนใจ , น่าคบหา

น่าชังน้ำหน้า adj annoying
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าสนใจ , น่าคบหาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top