ชักนำ

ภาษาอังกฤษ


v lead
ความหมายเหมือนกับ: ชักชวน , แนะนำ
คำที่เกี่ยวข้อง: induce , guide , persuade , draw
ตัวอย่างประโยค: เขาชักนำเธอเข้าสู่วงการภาพยนต์