ชักช้า

ภาษาอังกฤษ


v delay
ความหมายเหมือนกับ: โอ้เอ้ , ล่าช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be slow , hesitate , tarry
ตัวอย่างประโยค: ช้าถ้าหากเขาชักช้าคงจะส่งงานพิมพ์ไม่ทัน
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: ล่าช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sluggishly , unhurriedly
ตัวอย่างประโยค: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า