ชะงักงัน

ภาษาอังกฤษ


v stun
ความหมายเหมือนกับ: หยุดชะงัก , จังงัง , ตะลึง , เงียบงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: shock , amaze , astound , astonish , surprise
คำตรงข้าม: ดำเนินต่อไป
v draw back
ความหมายเหมือนกับ: ชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: stop short , to be taken aback , shrink back
v surprise
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: astonish , amaze , astound
v be dumbfound
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , งงงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be at a loss , be stunned , be nonplussed , be taken aback , be in a daze , be spellbound;

คำที่มี "ชะงักงัน" ในคำ


การชะงักงัน n standstill
ความหมายเหมือนกับ: การหยุด , การหยุดชะงักค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top