ชวนมอง

ภาษาอังกฤษ


adj enchanting
ความหมายเหมือนกับ: น่ามอง
คำที่เกี่ยวข้อง: bewitching , fascinating , charming , attractive , captivating , pleasant
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top