ชนิด

ภาษาอังกฤษ


n kind
ความหมายเหมือนกับ: ประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: sort , type
ตัวอย่างประโยค: สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้