ชน

ภาษาอังกฤษ


v collide with
ความหมายเหมือนกับ: กระแทก , ปะทะ
คำที่เกี่ยวข้อง: hit , bump against , strike , crash , run into , butt
ตัวอย่างประโยค: รถซิ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่นลงมา
v fight
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้ , ปะทะ
คำที่เกี่ยวข้อง: battle , knock against , struggle , encounter , clash with , oppose
ตัวอย่างประโยค: ผบ ช.ก. ได้ออกมาประกาศกร้าว ท้าชนเหล่าบรรดาเจ้าพ่อมาเฟีย คนมีสี
n people
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คน , ประชาชน
ตัวอย่างประโยค: ชนทุกชาติทุกเผ่าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
v complete
ความหมายเหมือนกับ: บรรจบ , ครบรอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: get close to , near
ตัวอย่างประโยค: ลูกของเธออายุจะชนขวบแล้ว