ฉ้อโกง

ภาษาอังกฤษ


v defraud
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ทุจริต , ยักยอก , ฉ้อฉล , ลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: embezzle , rook , cheat , fleece , gyp , swindle , rip off
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อตรง , ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
adj fraudulent
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ทุจริต , ยักยอก , ฉ้อฉล
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อตรง , ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top