ฉุกเฉิน

ภาษาอังกฤษ


adj emergency
คำอธิบาย: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
ความหมายเหมือนกับ: เร่งด่วน , รีบด่วน , เร่งรีบ , ฉับพลัน
คำที่เกี่ยวข้อง: crisis , exigent , urgent , critical
คำตรงข้าม: ปกติ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น