ฉัน

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ข้าพเจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: me
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ข้า , เรา
คำที่เกี่ยวข้อง: me
คำตรงข้าม: มึง
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ผม , ดิฉัน
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ผม , ข้า , กระผม , ดิฉัน , ข้าพระพุทธเจ้า
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ข้าพเจ้า , กระผม , ดิฉัน , เรา , ผม , กู
คำที่เกี่ยวข้อง: me
คำตรงข้าม: เอ็ง , เจ้า , เธอ , ท่าน , มึง
pron I
ความหมายเหมือนกับ: กระผม , ข้าพเจ้า
v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน , รับทาน , แดก , เสวย
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ผม , ข้าพเจ้า , เกล้ากระผม , เกล้าผม
คำที่เกี่ยวข้อง: me
pron I
ความหมายเหมือนกับ: ดีฉัน , อิฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง: me
คำตรงข้าม: คุณ
pron I
ความหมายเหมือนกับ: เรา , ดิฉัน , อิฉัน , อีฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง: me , personal pronoun (used by woman)
คำตรงข้าม: คุณ , ท่าน